Hírek

Hírek

Offline helyett online LÖGY helyszíni látogatások

« Vissza [ 2020. 09. 22. ]

A több mint tízéves Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program (LÖGY) idei pályázati szakaszát a koronavírus elleni fellépés határozza meg. A júliusi pályázati határidőt, majd az írásbeli értékelést követően a Program szakértői szeptember folyamán tizenkilenc önkormányzati jó gyakorlatot értékelnek a járványügyi helyzethez igazodva, online módon.

Az idei pályázati szakasz más, mint az eddigiek

A LÖGY Program 2020-as pályázati szakaszában az innováció, a helyi közszolgáltatások fejlesztése, a helyi összefogás és a közösségek erősítése minden eddiginél nagyobb jelentőséget nyertek, igazodva a nagy változást hozó társadalmi, gazdasági helyzethez. A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet ellenére 2020. május 4-én idén is kiírásra került a pályázat, amely alapvetően a helyreállításról és újjáépítésről, a járvány okozta károk enyhítéséről szól. A pályázati altémákhoz (Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok – a szegénység elleni küzdelem hatékony helyi módszerei, Helyi közbiztonsági jó gyakorlatok, Önkormányzati jó gyakorlatok az idősellátásban, Önkormányzati innovációk) kapcsolódóan szervezett online konferenciasorozaton több mint 100 település képviseltette magát, mintegy 300 fő részvételével. A pályázatok beérkezését követően a Program Irányító Bizottsága* döntést hozott, az írásbeli értékelést követően a bizottság tagjai a beérkezett pályázatok közül 2020. július 17-én videókonferencia keretében választották ki azt a 19 jó gyakorlatot, amelyet a járványügyi helyzethez igazodva online módon is megtekintenek.

Online helyszíni ellenőrzések

A korábbi módszertanhoz képest jelentős változás, hogy, online történik a helyszíni ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy pályázók előre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítanak interneten keresztül azokkal a pályázatban érintett kulcsszemélyekkel való konferenciabeszélgetésre, akiket előzetesen a szakértők megjelölnek. A pontos napirendek szerint zajló intenzív, online szakmai eszmecsere a pályázó által megjelölt helyi felelőssel lehetővé teszi azt is, hogy a korábbiaktól eltérően akár az Irányító Bizottság valamennyi tagja és a Program összes szakértője bekapcsolódhasson a helyszíni ellenőrzésbe.

A prezentációs döntő

Az online konferenciabeszélgetések során szerzett tapasztalatok alapján a Díjra esélyes pályázó települési önkormányzatok meghívást kapnak, hogy a saját jó gyakorlatukat egy szakmai konferencián ún. „prezentációs döntő” keretében a nyilvánosság előtt ismertessék. A döntőt a korábbi évekhez hasonlóan felkészítő tréning előzi meg 2020. októberében, amely abban nyújt segítséget a pályázóknak, hogy a 2020. november 25-ei döntőre minden résztvevő megfelelően fel tudjon készülni a döntőben való prezentációra, ahol mindenkinek tíz perc áll rendelkezésre legjobb gyakorlatának bemutatására.

Miután valamennyi döntős, pályázó önkormányzat a nyilvánosság előtt bemutatta saját jó gyakorlatát, a szakértői testület javaslatának figyelembevételével az Irányító Bizottság döntése alapján születik meg a döntés a Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Díj odaítéléséről. Amennyiben a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé az offline konferencia megszervezését, akkor online módon kerül megrendezésre.

 

* Az Irányító Bizottságban részt vevő szervezetek: Belügyminisztérium, Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület, e- Demokrácia Alapítvány, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Homo Oecologicus Alapítvány, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Kisvárosok Szövetsége, Magyar Faluszövetség, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Országos Polgárőr Szövetség, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége