Aktuális pályázati felhívás

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

LEGJOBB ÖNKORMÁNYZATI GYAKORLATOK PROGRAMJA 2023.

 

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Önkormányzati Szakemberek!

Közelegnek a helyi önkormányzati választások, ami mindig arra készteti az önkormányzati szektort, hogy visszanézve az elért eredményekre számba vegye a sikereket, a kitűzött célokhoz viszonyítva. Segítünk megünnepelni az Ön eredményeit, hiszen a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programja tükröt tart Önnek, hogy nemzetközileg elfogadott elvek és szabványok mentén, külső szakértők értékelése nyomán is büszke legyen jó gyakorlatára.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programot (a továbbiakban: Program) 2023-ban is folytatjuk, ebben az évben azokat a már bizonyított jó önkormányzati gyakorlatokat várjuk, amelyek minimum legalább egy éve hatékonyan, hatásosan, mások számára átvehető és megismételhető módon működnek.

Három nagy területen várjuk pályázataikat 2023-ban:

 1. 1.     Helyi értékek a településmarketing és/vagy a kulturális alapú gazdaságfejlesztés szolgálatában

Hazánk sokszínűségét és a híres magyar kreativitást szeretnénk bemutatni ezzel a kategóriával: olyan önkormányzati már működő jó gyakorlatokat keresünk a díjakra, ahol valamely helyi, a Települési Értéktárban szereplő értéket bizonyítottan hatásosan és hatékonyan használt fel az önkormányzat (és esetleg partnerei) a településmarketing és /vagy a gazdaságfejlesztés érdekében.

A helyi értékek lehetnek hagyományok, kulturális vagy történelmi örökségek, programok, termékek. A jó gyakorlattól elvárjuk, hogy a közösségfejlesztést, a társadalmi inklúziót, az innovatív megoldásokat, a helyi közösség érdekeit szolgálja érzékelhető és bizonyítható módon.

A kategória díja: a Nemzeti Művelődési Intézet által felajánlott tanulmányút teljes finanszírozása 40 fő részvételével az önkormányzat számára Lakitelekre

 1. 2.     Bűnmegelőzési, közbiztonsági jó önkormányzati gyakorlatok

A felhívás célja olyan jó önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, amelyek a településbiztonság fokozása és az állampolgárok biztonságérzetének javítása érdekében megvalósítandó: a közterületek biztonságának fokozásával, a gyermek- és fiatalkori bűnözés és az áldozattá válás megelőzésével, az idősek védelmével, segítésével, a hátrányos helyzetű családok és egyének számára preventív intervenciókkal közvetlenül kezeli az adott térségre vagy közösségre jellemző problémákat.

Olyan innovatív gyakorlatokat várunk, amelyek nem egyetlen dimenzióban értelmezik a prevenciós feladatokat, hanem célba veszik a bűnelkövetés minden lehetséges aspektusát: az elkövetőt, az áldozatot és a bűncselekményi szituációt is.

Előnyben részesülnek azok az innovációk, amelyek a komplex bűnmegelőzési szemléletnek megfelelően az önkormányzatok kezdeményezésével a helyi szereplők koordinálásával (pl. civil szervezetek, a helyi jelzőrendszer szereplői, polgárőrség, oktatási-nevelési intézmények, egyházi szervezetek) reflektálnak a problémákra és később a helyi társadalompolitika integrált részévé válhatnak.

Továbbá, amelyek előtérbe helyezik az állampolgárok bevonását a bűnmegelőzési programokba, amely hatására

 • az állampolgárok öngondoskodási képessége erősödik, felelősségérzete növekszik;
 • a konfliktusok erőszakmentes megoldásának szemlélete nő a társadalomban;
 • a fiatalok megküzdési képessége erősödik;
 • fokozódik a lakóközösségek önvédelme;
 • az áldozattá válás, a másodlagos és ismételt áldozattá válás kockázata alacsony, az állampolgárok biztonságérzete magas.

A felhívás nem kívánja leszűkíteni a bűnmegelőzés témaköreit, de kiemelten javasolja az alábbi problématerületeket:

 • Az építészet a maga eszközeivel fontos eszköze lehet a bűnmegelőzésnek: a terület- és településrendezés, a közterek kialakítása, átalakítása, a környezet általános állapota, a tudatos állampolgári használat mind csökkentheti a bűnelkövetések számát.
 • Az időskorúak jóhiszeműségükből fakadóan veszélyeztetett csoportot képeznek, ezért a védelmük érdekében minden jelzőrendszeri innováció, komplex közösségi bűnmegelőzési program hatékony lehet.
 • A hátrányos helyzetű településeken elkövetett bűncselekmények visszaszorítása érdekében egy újszerű módszertannal megvalósuló közösségi program, az öngondoskodást segítő intervenciók, a konfliktusok erőszakmentes kezelésének elsajátítását elősegítő programok hatékonyan képesek megelőzni a bűnelkövetővé és áldozattá válást.
 • Online csalások megelőzését segítő önkormányzati programok, jó gyakorlatok.

A gyermek- és fiatalkorúak csoportja több szempontból is veszélyeztetett korosztály. A fiatal generációk megszólítása, előremutató kommunikációs módszerek alkalmazása, újszerű kulturális, szabadidős programok megvalósítása, valamint a jelzőrendszeri szereplőket érintő komplex programok hatékonyan segíthetik az áldozattá és elkövetővé válás megelőzését. A díjazásban ezért külön kategóriában díjazzuk a fiatalok védelmére irányuló jó gyakorlatokat az alábbiak szerint. Kérjük, jelölje meg a címben a témánál, hogy mely alkategóriába sorolja a gyakorlatát.

Díjak:

-        1. helyezett: 1,4 millió Ft

-        2. helyezett: 1 millió Ft

-        3. helyezett: 600 ezer Ft

Az elnyert díjat szabadon – ám a jó gyakorlattal kapcsolatos – a TÖOSZ-szal előre egyeztetett célokra használhatja fel a díjazott önkormányzat.

 1. 3.     Önkormányzati innovációk

Ebben a témakörben szabadon, bármely önkormányzati működési területhez tartozó bizonyított jó gyakorlatokat várunk, amelyek megfelelnek a Program feltételeinek és nem tartoznak az előző témakörökhöz, továbbá a fent említett legalább egy éves működéssel rendelkeznek (ez valamennyi téma-kiírásra vonatkozik).

Díj:

-        részvételi lehetőség a TÖOSZ által üzemeltetett D-Care Lab Budapest innovációs programjában (minimum hat workshop keretében innovációs fejlesztési folyamatban való részvétel) (http://xn--tosz-5qa.hu/aktualis/hirek/a-d-care-labs-projekt-hirei/);

-        szakmai tanulmányúton való részvétel (egyeztetés alatt).

A díj elnyerésének feltételei

A pályázatban bemutatott gyakorlatok bírálati szempontjai:

Elfogadottság és együttműködés

A gyakorlat tervezését és bevezetését megfelelő egyeztetések kísérték-e, amelyek során sikerült-e megegyezésre jutni a gyakorlat tartalmáról és az együttműködés megvalósításáról.

Átláthatóság és nyitottság

A gyakorlat kialakítását segítő döntések jól definiáltak-e és közérthető formában hozzáférhetőek-e. Kialakításuk során konzultáltak-e résztvevőkkel, és van-e lehetőség a közreműködésükre a megvalósítás szakaszában. Törekedett-e az önkormányzat az aktív részvétel támogatására.

Hatásosság

A gyakorlat megvalósította-e a kitűzött célt, van-e pozitív hatása, esetleg hatást gyakorol-e más kapcsolódó területek gyakorlataira, a lakosok pozitívan értékelik-e.

Hatékonyság

A gyakorlat bevezetése jelentős, mérhető hatékonyságjavulást eredményezett-e.

Fontosság

A gyakorlat hozzájárul-e a település egyik (vagy több) problémájának megoldásához. Olyan probléma megoldásához járul-e hozzá, amely sok településen jellemző, s kevéssé ismert a megoldása.

Fenntarthatóság

A gyakorlat intézményesült-e és integrálódott-e az önkormányzat cselekvéssorába, megalapozott-e pénzügyi és szervezeti fenntarthatósága.

Megismételhetőség

A gyakorlat bevezethető-e több más településen különösebb probléma nélkül.

Azok az önkormányzatok pályázhatnak a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díjra, amelyek a maguk megítélése szerint valami új és másutt is alkalmazható gyakorlatot alakítottak ki.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díj elnyerésére irányuló pályázat benyújtásával a pályázó önkormányzat vállalta, hogy a TÖOSZ-szal kötendő szerződés szerint a saját, díjazott gyakorlatát más önkormányzatokkal megismerteti. Annak érdekében, hogy a tudás széles körben, az ország más részein is hasznosulhasson, a nyertesek a legjobb gyakorlatukat bemutató fontosabb információkat nyílt napok, szakmai konferenciák, tanulmányutak, internetes bemutatkozás keretében adják át. A Program a nyertes önkormányzatok képviselőinek mindehhez felkészítő képzést kínál.

A Program irányítói

A Programot a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja együttműködésével hirdeti meg 2008-tól folyamatosan. A megvalósításában a 2023. évben a TÖOSZ mellett részt vesz a Kisvárosok Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Belügyminisztérium, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület, a Homo Oecologicus Alapítvány, az Országos Polgárőr Szövetség.

A Program célja

A Program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival, kormányzati szervezetekkel és a nemzetközi szakmai közélettel is.

Az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó önkormányzatok tudásának és tapasztalatának terjesztése a hasonló problémával küszködő önkormányzatok körében jobb közszolgáltatásokat, s a településvezetésben magasabb színvonalú teljesítményt eredményezhet. A Program által kezdeményezett tudásátadási folyamat azonban nemcsak azokat az önkormányzatokat segíti, amelyek új megoldásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek a gyakorlatokat kialakították. A tudásátadás nemcsak írott formában, hanem nyílt napokkal és a kollégákkal való konzultáció során valósul meg. E konzultációkon kitűnő új ötleteket kaphat az átadó önkormányzat is a kialakított gyakorlatok továbbfejlesztésére.

Előzmények

Az elmúlt 15 évben közel 300 pályázat érkezett be a Programba, és nagyjából 180 millió Ft összegnek megfelelő díjazásban részesültek a nyertesek. A Programban évente több pályázati területről gyűjtöttük az önkormányzati jó gyakorlatokat. Az eljárásrend értelmében az írásos pályázatokat a helyszínen is ellenőrizték a szakértők, akik az Irányító Bizottságtól nyerték el mandátumukat. A Program végrehajtását projektmenedzser segíti, akinek munkáját a TÖOSZ biztosítja. A végső döntő egy szakmai konferencia keretében zajlik, amikor a jó gyakorlatokat max. 10 perces prezentációban mutatják be a pályázók. A konferencia előtt prezentációs képzésben részesítjük a települések képviselőit, ami bizonyítottan hatékonyabbá és célzottabbá teszi minden évben a tudásátadási folyamatot. A szakértői értékelés markánsan elkülönül az Irányító Bizottság munkájától. A szakértői értékelések alapján a döntést az Irányító Bizottság hozza meg. A Program honlapján részletes információk állnak rendelkezésre a program valamennyi részletéről: www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu

Az Innovációs és technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával 2019-ben nagy sikerű szakmai tanulmányútra került sor, amelyen a nyertes önkormányzatok képviselői vehettek részt. 2020-ban a nyertesek pénzjutalmat és változásmenedzsment képzést kaptak, tekintve, hogy szakmai tanulmányutat nem tudtunk szervezni a járvány miatt.

A díjakkal járó pénzösszegek felhasználása kötött abban a tekintetben, hogy csak olyan önkormányzati fejlesztésre lehet felhasználni, ami a nyertes jó gyakorlattal kapcsolatos és megfelel a program feltételeinek, amit a menedzsmentet biztosító TÖOSZ ellenőriz.

A díjakkal járó pénzösszegek felhasználásáról következő év március 31-ig kell benyújtani az elszámolást a TÖOSZ felé.

A Program 2023. évi tervezett ütemezése:

-        2023-as pályázati szakasz meghirdetése: 2023. május 24.

-        Pályázatok benyújtásának határideje: 2023. szeptember 14.

-        Beérkezett pályázatok írásbeli értékelése: 2023. szeptember 29.

-        Helyszíni/online megbeszéléseken keresztüli szakértői értékelések, beszélgetések: 2023. november 5-ig.

-        Záró-konferencia és prezentációs verseny: 2023. november 30.

-        Felkészítő tréning az offline/online prezentációs döntőre 2023. november folyamán.

Pályázati határidő: 2023. szeptember 14.

pályázati adatlap csatoltan található.

Valamennyi magyarországi települési önkormányzat elnyerheti a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díját. Pályázni a www.toosz.hu és a www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu internetes honlapról letölthető pályázati formanyomtatvány elektronikus kitöltésével lehet. A pályázatot online kell beküldeni a következő címre: toth@toosz.hu és sabjan@toosz.hu

A pályázat további érvényességi feltételei:

 • egy 8-10 szöveges-képes diából álló MS Power Point (ppt) prezentáció és egy max. 2 perc időtartamú videó, amelyet pályázat elektronikus példányával együtt kell megküldeni a toth@toosz.hu, valamint a sabjan@toosz.hue-mail címre [5 MB-nál nagyobb terjedelmű fájl esetén kérjük, szíveskedjenek óriásfájl-küldő programot (www.mammutmail.com vagy www.toldacuccot.hu) használni];
 • a pályázati formanyomtatványt egy MS Word és egy szkennelt, a polgármester által aláírt változatban kell megküldeni e-mailben.

A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok, fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetőség megküldeni. A pályázó a mellékletek megküldésével hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók és videók szabad felhasználásához. Bármely felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ Titkárságához a következő elérhetőségek valamelyikén: (06 30) 436 0260 vagy (06-1) 322-7407 telefonszámon és a sabjan@toosz.hu e-mail címen.