Aktuális pályázati felhívás

LEGJOBB ÖNKORMÁNYZATI GYAKORLATOK PROGRAMJA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2020

Tisztelt Önkormányzati Vezetők!

Rendkívüli időket élünk, és abban mindenki egyetérthet, hogy új korszak kezdődött a koronavírus járvány terjedése miatt. Jóslatok születnek a közeli, távoli jövőre nézve; az azonban bizonyos, hogy az önkormányzatok számos újfajta kihívással szembesülnek, és még újabbak jönnek. Az is biztos, hogy az innováció és a helyi közszolgáltatások fejlesztése, a helyi összefogás és a közösségek erősítése minden eddiginél nagyobb jelentőséget nyer.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programja Irányító Bizottsága hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy folytatja és meghirdeti a program 2020-as pályázati szakaszát, módosítva az eljárásrendet és a módszereket. A döntéssel azt szeretnénk megerősíteni, hogy továbbra is hiszünk a helyi közösségek összefogásának, a helyi demokráciának az erejében, az önkormányzatok rátermettségében, és minden lehetséges eszközzel hozzá kívánunk járulni az önkormányzataink segítéséhez az új kihívások kezelése során. A program irányítói mindent megtesznek, hogy az új módszerekkel is működjön ez a kapacitásépítési eszköz. Sok szakember dolgozik otthonról, és a modern technológia segítségével továbbra is nyitva áll a lehetőség, hogy tanuljanak egymástól az önkormányzatok. Számos jól bevált módszer és innováció született a magyar önkormányzatoknál. A módosított programunkban ezeknek az élő eszköztárát szeretnénk elérhetővé tenni az önkormányzatok számára.

Azok számára szeretnénk fórumot nyitni, azokat szeretnénk inspirálni, akik a jelenlegi rendkívüli helyzetben a helyi gazdasági károk elkerülésén, enyhítésén fáradoznak, és készülnek a járvány utáni gazdasági, társadalmi egyensúly helyreállításra. Számos bizonytalansági tényező nehezíti a helyzetet. Ennek ellenére tegyük meg a legtöbbet, ami módunkban áll. Az Irányító Bizottság, és az abban résztvevő szervezetek (Belügyminisztérium, Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület, e- Demokrácia Alapítvány, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Homo Oecologicus Alapítvány, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Kisvárosok Szövetsége, Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Országos Polgárőr Szövetség, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) az alábbi pályázati kiírással és online tudásprogrammal is arra ösztönzi az önkormányzatokat, hogy használják fel egymás innovációit; tanuljunk egymástól, gondolkodjunk közösen a közös célok érdekében.

A program célja

A Program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival, a nemzetközi szakmai közélettel.

Az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó önkormányzatok tudásának és tapasztalatának terjesztése a hasonló problémával küszködő önkormányzatok körében, a jobb közszolgáltatások biztosítása, s a településvezetésben a magasabb színvonalú teljesítmény elérése érdekében. A Program által kezdeményezett tudásátadási folyamat azonban nemcsak azokat az önkormányzatokat segíti, amelyek új megoldásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek a gyakorlatokat kialakították. Hiszen a tudásátadás nemcsak írott formában, hanem nyílt napokkal és a kollégákkal való konzultáció során valósul meg. E konzultációkon kitűnő új ötleteket kaphat az átadó önkormányzat is a kialakított gyakorlatok továbbfejlesztésére.

A kiválasztott „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok” a címmel járó díj mellett hivatalos elismerést is jelent az önkormányzatok számára, amely elismerés az önkormányzati dolgozók és helyi lakosok büszkesége lesz.

A Program hozadéka lehet az is, hogy – a helyi közösségek fejlődésének segítése érdekében – felhívja a központi kormányzat figyelmét az erős és felelősségteljes önkormányzatokra, továbbá a jobb önkormányzati feladatellátás és az innovációk támogatásának szükségességére.

Témák:

Egy fő téma kerül meghirdetésre 2020-ban:

Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére – jól bevált önkormányzati innovációk

Öt altémában lehet pályázni, valamennyinél a hangsúly azokon a már sikerrel alkalmazott, bevált jó gyakorlatokon van, amik a járvány utáni helyreállításban, újrakezdésben is hasznosak lesznek:

 1.  Helyi gazdaságélénkítési, önkormányzati tőkevonzási jó gyakorlatok
  2. Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok – a szegénység elleni küzdelem hatékony helyi módszerei
  3. Helyi közbiztonsági jó gyakorlatok
  4. Önkormányzati jó gyakorlatok az idősellátásban
  5. Önkormányzati innovációk – bármely (a fenti négy témakörön kívüli) önkormányzati hatáskörbe tartozó, már végrehajtott jól működő tevékenységek

A program 2020. évi ütemezése:

-          2020-as pályázati szakasz meghirdetése: 2020. május 4.

-          Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. július 2. 24:00

-          A pályázati szakaszban az 5 pályázati témakörben 5 online konferenciára kerül sor: Zoom konferenciát szervezünk, amihez bárki csatlakozhat 2020. május 1. és 2020. június 1. között.

-          Beérkezett pályázatok írásbeli értékelése: 2020. augusztus 1-ig

-          Helyszíni/online megbeszéléseken keresztüli szakértői értékelések, beszélgetések: 2020. szeptember 30-ig, az alábbiak szerint:

A korábbi módszertanhoz képest jelentős változás, hogy amennyiben a járványügyi helyzet továbbra is szükségessé teszi, online történik a helyszíni ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy elvárjuk a pályázóktól, hogy arra a fél napra tegyék lehetővé az Interneten keresztül azokkal a kulcsszemélyekkel a konferenciabeszélgetést, akiket előzetesen a szakértők megjelölnek. A félnapos, pontos napirendek szerint zajló intenzív szakmai eszmecsere, online közvetítés a pályázó által megjelölt helyi felelőssel lehetővé teszi azt is, hogy a korábbiaktól eltérően akár minden IB tag és szakértő bekapcsolódhasson a helyszíni ellenőrzésbe.

-          Felkészítő tréning az offline/online prezentációs döntőre 2020. október folyamán

-          Prezentációs döntő (offline vagy online záró-konferencia) 2020. november 25.

-          Online vagy offline helyi szakmai napok a nyerteseknél 2020. november 25-2021. március 31.

Díjak:

-          Oklevél és kitüntetés a polgármesternek, tartós táblák az önkormányzatnak, amit kihelyezhet az önkormányzat a hivatala külső, belső falára.

-          Minden témakör első három helyezettjének lehetősége nyílik televíziós műsorban való országos bemutatkozásra (visszajelzésre vár)

-          Szakmai tanulmányúton való részvétel (HA ERRE A KÖRÜLMÉNYEK LEHETŐSÉGET NYÚJTANAK) vagy pénzjutalom: az első helyezettek minden témakörben 1 millió Ft-ot, második helyezettek 800 ezer Ft-ot, harmadik helyezettek 500 ezer Ft-ot használhatnak fel szabadon (előzetes egyeztetést követően) a díjazott témakörben 2021. február 28-i elszámolással. (visszajelzésre vár)

-          Valamennyi díjazottnak lehetősége nyílik változásmenedzsment online településvezetői tréningen részt venni; önkormányzati vezető vezetési személyes tanácsadást, coachingot kap, előre egyeztetett feltételekkel. (visszajelzésre vár)

Tanulási program

A pályázati szakaszban az 5 pályázati témakörben 5 online konferenciára kerül sor: Zoom konferenciát szervezünk, amihez bárki csatlakozhat 2020. május 1. és 2020. június 1. között.

A konferenciák maximum 2-3 óra időtartamban kerülnek megrendezésre. Felkészült előadókat kérünk fel, akik egyrészt átfogó képet adnak röviden 10 percben az aktuális témában a magyar önkormányzatok helyzetéről, eddigi eredményekről, majd kormányzati releváns szakemberek aktuális tájékoztatást adnának az adott témáról, központi törekvésekről. A végén kerül sor moderált beszélgetésre a résztvevőkkel. A konferenciák célja, hogy feltárjuk, pontosítsuk a témaköreinket, beszélgessünk a jövőbeni lehetőségekről, tervekről és inspirációkat nyújtsunk és gyűjtsünk egymástól egymásnak.

A program az új globális válság miatt új lokális elemmel egészül ki: nemzetközi önkormányzati szakmai hálózatunkon keresztül más európai országok önkormányzatainak hatékony helyi válaszait, megoldásait mutatjuk be és a hazai eredményeket is népszerűsítjük.

Célunk, hogy élő tudásbázisként segíthessük az önkormányzatokat a jobb hatékonyság és új megoldások érdekben.

A program működéséről

Az Irányító Bizottság tagjai a Belügyminisztérium, a Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület, az e- Demokrácia Alapítvány, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Homo Oecologicus Alapítvány, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, az Országos Polgárőr Szövetség, és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége delegáltjai. Az Irányító Bizottság munkáját a TÖOSZ által kinevezett projektmenedzser (Kolin-Sabján Katalin sabjan@toosz.hu tel.: 06304360260) segíti. Az Irányító Bizottság egyszerű többséggel dönt valamennyi felmerülő kérdésben.

Az Irányító Bizottság tagjainak joga és lehetősége van más intézményeket, döntéshozókat javasolni a munkájukban való részvételre, szakértőket javasolni a Szakértői Testületbe, és azokat közös döntéssel kinevezni.

Az Irányító Bizottság határozza meg a pályázati kiírást tartalmazó kiadvány kritériumait, pályázati feltételeit, a kiválasztási eljárást, és felügyeli a Szakértői Tanács kiválasztási eljárását. Elfogadja a képzési programot, meghatározza a képzési lehetőségeket és kötelezettségeket a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díj nyertesei számára; irányítja az esettanulmányok széles körű terjesztését; aktív kommunikációs eszközökkel támogatja a Program végrehajtását; együttműködik a záróünnepség szervezésében.

A Szakértői Testület önkormányzati gyakorlattal rendelkező szakembereit az Irányító Bizottság delegálja. A Szakértői Testületet a TÖOSZ Titkársága adminisztratív támogatásban részesíti. A Szakértői Testület feladata a beérkezett pályázatok értékelése, és a díjazásra érdemes gyakorlatokra vonatkozó javaslattétel az Irányító Bizottságnak. A Szakértői Testület tagjai a Program végrehajtása során a TÖOSZ-szal, illetve a projektmenedzserrel együttműködve részt vesznek a pályázati kiírás témájának meghatározásában, pontosításában; a kritériumok/indikátorok meghatározásában valamennyi pályázati területen; rövid listát készítenek azon beérkezett pályázatokból, amelyek helyszíni vizsgálatot igényelnek; közreműködnek a meghatározott önkormányzati gyakorlatok helyszíni ellenőrzésében; a legjobb gyakorlatok kiválasztásának előkészítésében.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatja és megszervezi az Irányító Bizottság és a Szakértői Testület munkáját.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Díj elnyerésének feltételei

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2020 pályázatban bemutatott jó gyakorlatok bírálati szempontjai:

A 2020-as év pályázati szakaszában a koronavírus okozta járvány negatív hatásainak ellensúlyozása, megelőzés, válságkezelés és újjáépítés áll a középpontban. Valamennyi jó gyakorlatnak meg kell felelnie az alábbi szempontoknak, de elsősorban az aktuális társadalmi és gazdasági válságra adott jó válasz kritériumának.

Elfogadottság és együttműködés. A jó gyakorlat tervezését és bevezetését megfelelő egyeztetések kísérték-e, amelyek során sikerült-e megegyezésre jutni a jó gyakorlat tartalmáról és az együttműködés megvalósításáról.

Átláthatóság és nyitottság. A jó gyakorlat kialakítását segítő döntések jól definiáltak-e és közérthető formában hozzáférhetőek-e. Kialakításuk során konzultáltak-e résztvevőkkel, és van-e lehetőség a közreműködésükre a megvalósítás szakaszában. Törekedett-e a települési önkormányzat az aktív részvétel támogatására.

Hatásosság. A jó gyakorlat megvalósította-e a kitűzött célt, van-e pozitív hatása, esetleg hatást gyakorol-e más kapcsolódó területek gyakorlataira, a lakosok pozitívan értékelik-e. 

Hatékonyság. A jó gyakorlat bevezetése jelentős, mérhető hatékonyságjavulást eredményezett-e.

Fontosság. A jó gyakorlat hozzájárul-e a település egy vagy több problémájának megoldásához. Olyan probléma megoldásához járul-e hozzá, amely sok településen jellemző, és kevéssé ismert a megoldása.

Fenntarthatóság. A jó gyakorlat intézményesült-e és integrálódott-e az önkormányzat cselekvéssorába, megalapozott-e a pénzügyi és szervezeti fenntarthatósága. 

Megismételhetőség. A jó gyakorlat bevezethető-e több más településen különösebb probléma nélkül.

Azok a települési önkormányzatok, amelyek a maguk megítélése szerint valami új és másutt is alkalmazható jó gyakorlatot alakítottak ki, pályázhatnak a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díjra.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díj elnyerésére irányuló pályázat benyújtásával a pályázó önkormányzat vállalja, hogy a TÖOSZ-szal kötendő szerződés szerint a saját, díjazott gyakorlatát más települési önkormányzatokkal megismerteti. Annak érdekében, hogy a tudás széles körben, az ország más részein is hasznosulhasson a nyertesek a legjobb gyakorlatukat bemutató fontosabb információkat nyílt napok, szakmai konferenciák, tanulmányutak, internetes bemutatkozás keretében adják át. A Program a nyertes települési önkormányzatok képviselőinek mindehhez felkészítő képzést kínál.

 

A kiválasztás

A TÖOSZ összegzést készít a befogadott pályázatokról, amelyek közül a Szakértői Testület tagjai témánként rövid listát készítenek a helyszíni vizsgálatot igénylő jó gyakorlatokról.

A projektmenedzser a Szakértői Testület egy-két tagjával helyszíni látogatást tesz (amennyiben a járványügyi helyzet úgy indokolja online konferenciabeszélgetés formájában) a listán szerepeltetett jó gyakorlatok pályázattal érintett településen történő megtekintésére. A látogatók a helyi vezetőket felkérik a jó gyakorlat ismertetésére; így lehetőség adódik azon részletek bemutatására is, amelyek a pályázatból esetleg kimaradtak, ám a Program szempontjából fontosak.

A korábbi módszertanhoz képest jelentős változás, hogy amennyiben a járványügyi helyzet továbbra is indokolja, online történik a helyszíni ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy elvárjuk a pályázóktól, hogy arra a fél napra tegyék lehetővé az Interneten keresztül azokkal a kulcsszemélyekkel a konferenciabeszélgetést, akiket előzetesen a szakértők megjelölnek. A félnapos, pontos napirendek szerint zajló intenzív szakmai eszmecsere, online közvetítés a pályázó által megjelölt helyi felelőssel lehetővé teszi azt is, hogy a korábbiaktól eltérően akár minden IB tag és szakértő bekapcsolódhasson a helyszíni ellenőrzésbe.

A helyszíni tapasztalatok nyomán meghívást kapnak a Díjra esélyes pályázó települési önkormányzatok, hogy a saját jó gyakorlatukat szakmai konferencián ún. „prezentációs döntő” keretében a nyilvánosság előtt ismertessék, majd a Szakértői Testület javaslatának figyelembevételével az Irányító Bizottság döntése alapján születik meg a döntés a Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Díj odaítéléséről. Amennyiben a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé az offline konferencia megszervezését, akkor az online módon kerül megrendezésre.

 

A legjobb gyakorlatok terjesztése

A program sikeres pályázatait benyújtó települési önkormányzatok felkérést kapnak, hogy a TÖOSZ-szal kötendő szerződésben rögzítsék a maguk jó gyakorlatának szélesebb körű ismertetéséhez szükséges csatornákat és módszereket.

A Program irányítói tanácsadással és információkkal segítik a legjobb gyakorlatok kommunikációját.

A nyertes települési önkormányzatok vállalják, hogy meghatározott számú önkormányzat képviselőit fogadva ismertetik a maguk díjazott jó gyakorlatát. A tudásátadás folyamata további innovációk forrása lehet, mert a fogadó települési önkormányzatok is hasznosítható ötleteket meríthetnek a szakmai párbeszédből.

A TÖOSZ és a Programban résztvevő szervezetek a maguk információs csatornáin népszerűsítik a legjobb gyakorlatokat, segítvén ezáltal azokat a települési önkormányzatokat, amelyek problémáira e gyakorlatok megoldást kínálnak.

Hogyan pályázzunk?

Valamennyi magyarországi települési önkormányzat elnyerheti a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díját.

Pályázni a www.toosz.hu internetes honlapról letölthető pályázati formanyomtatvány elektronikus kitöltésével lehet (minden témakörben egyedi formanyomtatványt kell alkalmazni). A pályázatot egy-egy elektronikus példányban (word és pdf formátumban, a sabjan@toosz.hu e-mail címre) kell benyújtani, legkésőbb 2020. július 2-án 24 óráig.

A pályázat további érvényességi feltételei:

 • egy 8-10 szöveges-képes diából álló MS Power Point (ppt) prezentáció és egy 2 perces videó, amelyet a pályázat elektronikus példányával együtt kell megküldeni asabjan@toosz.hu e-mail címre [5 MB-nál nagyobb terjedelmű fájl esetén kérjük szíveskedjenek óriásfájlküldő programot (www.mammutmail.com  vagy www.toldacuccot.hu) használni];
 • a polgármester eredeti aláírásával (az egyedi pályázatoknál esetlegesen megjelölt feltételekkel történő kiegészítés mellett) kell ellátni.
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok, fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetőség megküldeni. A pályázó a mellékletek megküldésével hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók és videók szabad felhasználásához. A pályázat beérkezéséről 24 órán belül visszajelzést küldünk e-mailben. Amennyiben ezt nem kapja meg, keresse mielőbb a TÖOSZ Titkárságot! (telefon: 06304360260, 0613227407)

Az Irányító Bizottság fenntartja a jogot, hogy bármely kategória tekintetében nem hirdet győztest. Bármely felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ Titkárságához a következő elérhetőségek valamelyikén: (06 30) 436 0260 vagy (06-1) 322-7407 telefonszámon és a sabjan@toosz.hu e-mail címen.

 

PÁLYÁZATI TÉMÁK A 2020. ÉVBEN

Egy fő téma kerül meghirdetésre 2020-ban:

Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére – jól bevált önkormányzati innovációk

Öt altémában lehet pályázni, valamennyinél a hangsúly azokon a már sikerrel alkalmazott, bevált jó gyakorlatokon van, amik a járvány utáni helyreállításban, újrakezdésben is hasznosak lesznek.

 1. Helyi gazdaságélénkítési, önkormányzati tőkevonzási jó gyakorlatok

A pályázat célja

A települések eltérő esélyekkel indulnak a gazdasági versenyben. Földrajzi elhelyezkedésük, természeti adottságaik, belső erőforrásaik, ismertségük, és még sok más – az aktuális településmenedzsmenten túlmutató – tényező befolyásolja a befektetési és vállalkozási kedvet a településen.  A helyi gazdasági környezet javításának egyes tényezői messze túlmutatnak a helyi vezetés képességein. Ugyanakkor vannak olyan tényezők, amelyek javítására komoly lépéseket tehet a helyi vezetés.

Ebben a témában olyan gyakorlatok leírását várjuk, amelyek a helyi gazdasági környezetet javították. A gyakorlat megítélésében az innováció fontos elem. Azonban innovációnak nemcsak a korszakalkotóan új, még sohasem látott megoldásokat tekintjük, hanem az újítást a kiinduló állapothoz képest ítéljük meg. Így bármely olyan gyakorlat pályázhat, amely valami újat vezetett be, ami hozzájárult a helyi gazdasági környezet javításához, nem kizárólag a település helyzeti előnyeire, adottságaira épít és más adottságú településen is megvalósítható. Fontos elem továbbá a megítélésben, hogy a jelen speciális, a járvány által előidézett sajátos körülmények között végrehajtható legyen és válaszoljon az aktuális problémákra, valamint hogy a gyakorlat saját kezdeményezés keretében került bevezetésre, fenntartható, és intézményesült.

Ilyen gyakorlat lehet az ügyintézési idő csökkentését, a kiszámíthatóságot, az információ-áramlást, kommunikációt, a település ismertségét javító intézkedés, az intézményfejlesztés, a helyi gazdaságfejlesztési stratégiát megalapozó elemzés, a helyi emberi erőforrást a megcélzott piaci szegmenshez illesztő tevékenység, stb.

A pályázatokat az általános kiírási feltételek („Hogyan pályázzunk?”) szerint kell elkészíteni és benyújtani.

 1. Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok – a szegénység elleni küzdelem hatékony helyi módszerei

A pályázat célja

A magyar társadalomnak a koronavírus okozta válság következményei nyomán kell megtalálnia a szegénységet okozó, illetve a szegénységből adódó problémák hatékony kezelésének új módszereit. A szélsőséges élethelyzetek, kirívó társadalmi különbségek, a társadalmi zárványok kialakulása, s az ehhez kapcsolódó esélytelenség, a hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése az egész társadalom stabilitását, fenntarthatóságát veszélyezteti. A társadalmi kohézió hiánya, a magyar társadalom jellemző – életkori, nemzetiségi, területi stb. – vetületeiben tapasztalható dezintegrációs, társadalmi különállási folyamatok egyben a gazdasági fejlődés akadályai is.

Jelen felhívás azoknak az önkormányzati vezetőknek szól, akik hatékony módszert találtak a szegénység elleni küzdelemhez helyi szinten.

Az utóbbi években számos hazai és uniós program támogatott hasonló célú kezdeményezéseket, sajnos ezek jelentős része a források kimerülése után szép lassan megszűnt. Fontos lenne megtalálni azokat a programokat/programelemeket, amelyek akár ezen programok folytatásaként, akár ezekre alapozva a helyi mindennapok részévé válva valódi integrációs tényezővé tudnak erősödni.

A társadalmi felzárkózás sikere nagymértékben függ a helyi közösségek potenciáljától. A kérdés az, hogy milyen együttműködések képesek segítséget nyújtani a társadalmi szempontból szegregálódó közösségek tagjainak, miként tudják az önkormányzatok bevonni őket a társadalmi felzárkózás folyamataiba.

Fontos szempont, hogy az egyes települések jelenítsék meg, hogy milyen eszközökkel tudják a jelen pályázat célcsoportját megszólítani, majd a kialakult együttműködéseket fenntartani, esetleg újakat generálni.

A pályázatokban valódi, a hétköznapokban ténylegesen megvalósuló közös munka bemutatását várjuk.

Olyan jó gyakorlatok bemutatását, amelyben a pályázó ismerteti:

•          a program indulásának hátterét,

•          a program célját,

•          a jó gyakorlat eredményeit,

•          a jó gyakorlat kapcsolódását az adott önkormányzat HEP-jéhez, illetve annak intézkedési tervéhez.

A pályázatokat az általános kiírási feltételek („Hogyan pályázzunk?”) szerint kell elkészíteni és benyújtani.

 1. Helyi közbiztonsági jó gyakorlatok

A pályázat célja

A pályázat célja a települési önkormányzat és a helyi polgárőr egyesület együttműködésén alapuló olyan közös programok felkutatása és ismertetése, amely a koronavírus járvány előidézte új helyzetben adekvát választ nyújtott a helyi közbiztonság javítására, megőrzésére. További elvárt feltételek:

‒ amely motiválja a 14. életévüket betöltött kiskorúakat, hogy ifjú polgárőrnek jelentkezzenek,

‒ amelynek megvalósításához a települési önkormányzat és a helyi polgárőr egyesület együttműködése szükséges,

‒ amelyből egyértelműen kitűnik, hogy a települési önkormányzat és a polgárőr egyesület vezetői között rendszeres a kommunikáció és kapcsolattartás.

A „jó gyakorlatok” más településekkel történő megismertetése lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalabb generáció hatékonyabb közreműködést vállaljon a polgárőrségen belül.

Pályázati feltételek, a benyújtás módja

 1. A pályázaton résztvevő településen legalább három éve hatékony és eredményes polgárőr egyesület működjön.
 2. A település polgárőr egyesülete rendelkezzen legalább 5 fő – polgárőr igazolvánnyal rendelkező, vagy a pályázat benyújtását megelőzően már benyújtott igazolvány igénylőlappal rendelkező – ifjú polgárőrrel.
 3. 3.                  A település önkormányzata és a polgárőr egyesület rendelkezzen együttműködési megállapodással.
 4. A település önkormányzata rendelkezzen bűnmegelőzési koncepcióval, amelyet az önkormányzat képviselő-testülete elfogadott.
 5. Legyen stabil a település (fővárosi kerület) bűnügyi helyzete, javuló tendenciát mutasson a közbiztonság, a civil társadalmi bűnmegelőzés keretében pedig jelentős eredményeket tudjanak felmutatni, amely tükröződik a helyi bűncselekmények számának csökkenésében.
 6. A települési önkormányzat és a polgárőr szervezet – a település sajátosságainak megfelelően – tartson kapcsolatot, működjön együtt a rendőrséggel.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a település (fővárosi kerület) önkormányzata és a polgárőr egyesülete közösen nyújtja be a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez, a polgármester és az egyesületi elnök aláírásával.

A pályázatnak részletesen tartalmaznia kell a „jó gyakorlat” bemutatását, a levonható következtetésekkel és eredményekkel együtt. Fontos, hogy a bemutatott gyakorlat a polgárőr törvény és a polgárőrség céljaival összhangban, a település lakossága által kedvelt, igényelt tevékenység legyen. A „jó gyakorlat” alkalmas legyen arra, hogy az ifjú polgárőrök toborzása tekintetében más település is másolhassa, adaptálhassa.

A pályázatot egy-egy elektronikus példányban (word és pdf formátumban a sabjan@toosz.hu e-mail címre) kell benyújtani, legkésőbb 2020. július 2-a 24 óráig.

A pályázat további érvényességi feltételei:

 • egy 8-10 szöveges-képes diából álló MS Power Point (ppt) prezentáció és egy 2 perces videó, amelyet a pályázat elektronikus példányával együtt kell megküldeni asabjan@toosz.hu e-mail címre;
 • a polgármester és azegyesületi elnök eredeti aláírásával (az egyedi pályázatoknál esetlegesen megjelölt feltételekkel történő kiegészítés mellett) kell ellátni.

A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok, fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetőség megküldeni. A pályázó a mellékletek megküldésével hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók szabad felhasználásához.

A pályázat anyagához a következő dokumentumokat szükséges csatolni:

-       a település önkormányzata és a helyi polgárőr egyesület együttműködési megállapodása,

-       a területi (megyei vagy fővárosi) polgárőr szövetség elnökének igazolása arról, hogy a település polgárőr egyesülete rendelkezik a pályázati feltételek szerinti 5 fő ifjú polgárőrrel,

-       a területileg illetékes rendőrkapitányság vezetőjének támogató nyilatkozata,

-       a település önkormányzata képviselő-testületének határozata a bűnmegelőzési koncepció elfogadásáról.

A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok, fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetőség megküldeni. A pályázó a mellékletek megküldésével hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók szabad felhasználásához. Inspirációért látogasson el honlapunkra, ahol az előző évek hasonló felhívásait és pályázati anyagait is elérheti. (www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu )

 1. Önkormányzati jó gyakorlatok az idősellátásban

A pályázat célja

Az Országgyűlés a 81/2009. (X.2.) OGY határozatával elfogadta az Idősügyi Nemzeti Stratégiát 2009-2034-ig terjedő időszakra, amely meghatározza a fejlesztendő területeket, a benne foglaltak komplex gyakorlati végrehajtásának megvalósítását. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok szociális alapellátási kötelezettségét. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény foglalja magában az időskorúak által is az önkormányzattól igénybe vehető pénzbeli és természetbeni ellátásokat, valamint a számukra nyújtható szociális szolgáltatásokat – alapszolgáltatásokat, valamint szakosított ellátási formákat.

Jelen felhívás célja olyan jó gyakorlatok keresése, amelyekkel az idősgondozásban minőségi szolgáltatásokat nyújtanak az idős emberek számára. Az önkormányzati szolgáltatásoknak követniük kell a társadalmi szerkezet változásait, az életmód, az információs technológiák villámgyors fejlődését. Innovatív megoldásokra van szükség az aktív és egészséges idősödés támogatásához, az idős emberek életvitelének, életminőségének javításához, az infokommunikációs fejlesztések megvalósításához. A tevékeny időskor egyik alapeleme az intézményi korlátok lebontása, az idősek képessé tétele az öngondoskodásra. Az idős korral kapcsolatban folyamatosan egy szemléletváltás következményeit látjuk. Folyamatban van az idősekről alkotott társadalomkép újraértelmezése. Megjelenik a tevékeny és aktív időskort élő ember alakja, aki a nyugdíjba vonulása után is a társadalom integráns része lesz.

Pályázati feltételek, a benyújtás módja

A pályázatban valódi, a hétköznapokban ténylegesen megvalósuló munka bemutatását várjuk, amiből úgy az ellátásban dolgozók, mint az ellátottak részéről a koronavírus járvány által előidézett kihívásokra adott sikeres helyi válaszok megismerhetők.

A felhívás nem kívánja egyetlen tématerületre leszűkíteni a pályázati lehetőséget az idősgondozásban, de előnyben részesítjük azokat az önkormányzati tevékenységeket, amelyek a tevékeny időskor kiteljesedését támogató megoldásokat, az időskori közösségfejlesztést, a szociális szolgáltatások komplex formában történő ellátását, a modern infokommunikációs eszközök alkalmazását, az idősgondozási minőségi szolgáltatásokat, valamint az otthonápolási szolgáltatásokkal kapcsolatos jó gyakorlatokat mutatják be.

Továbbá előnyt élveznek az egészségügyi és szociális szektor együttműködésével, valamint a célzott partnerségben (civil szervezetek, egyházak, egyéb szervezetek) megvalósuló programok.

Olyan jó gyakorlatokra is számítunk, ahol esetleg az idősgondozás terén innovatív ötleteket alkalmaznak (pl. szociális vállalkozások útján megvalósuló szolgáltatások). Olyan megoldásokat keresünk, amelyek egyaránt költséghatékonyak az ellátottak és az önkormányzat számára is. Az önkormányzati jó gyakorlat kapcsolódjon az adott önkormányzat idősügyi stratégiájához, annak intézkedési tervéhez, valamint a település helyi esélyegyenlőségi programjához.

A pályázatokat az általános kiírási feltételek („Hogyan pályázzunk?”) szerint kell elkészíteni és benyújtani.

Az Irányító Bizottság fenntartja a jogot, hogy ezen a tématerületen lakosságszám szerinti kategóriák szerint történjen az elbírálás, így lehetőség szerint a különböző földrajzi, gazdasági és társadalmi helyzetben levő önkormányzatok követendő példáit is elismerésben tudjuk részesíteni.

 1. Önkormányzati innovációk – bármely (a fenti négy témakörön kívüli) önkormányzati hatáskörbe tartozó, már végrehajtott jól működő tevékenység

Ebben a témakörben várjuk azokat az önkormányzati innovációkat, amelyek bármely – a fentiektől eltérő – témában valósultak meg, és a 2020-as év speciális gazdasági, társadalmi kihívásaira megfelelő választ adhatnak más településen is.

Fontos, hogy már kipróbált és sikerrel végrehajtott projekt, kezdeményezés vagy tevékenység legyen, amely megfelel az önkormányzatiság alapelveinek és a jelen kiírás feltételeinek.

Elfogadottság és együttműködés. A jó gyakorlat tervezését és bevezetését megfelelő egyeztetések kísérték-e, amelyek során sikerült-e megegyezésre jutni a jó gyakorlat tartalmáról és az együttműködés megvalósításáról.

Átláthatóság és nyitottság. A jó gyakorlat kialakítását segítő döntések jól definiáltak-e és közérthető formában hozzáférhetőek-e. Kialakításuk során konzultáltak-e résztvevőkkel, és van-e lehetőség a közreműködésükre a megvalósítás szakaszában. Törekedett-e a települési önkormányzat az aktív részvétel támogatására.

Hatásosság. A jó gyakorlat megvalósította-e a kitűzött célt, van-e pozitív hatása, esetleg hatást gyakorol-e más kapcsolódó területek gyakorlataira, a lakosok pozitívan értékelik-e. 

Hatékonyság. A jó gyakorlat bevezetése jelentős, mérhető hatékonyságjavulást eredményezett-e.

Fontosság. A jó gyakorlat hozzájárul-e a település egy vagy több problémájának megoldásához. Olyan probléma megoldásához járul-e hozzá, amely sok településen jellemző, és kevéssé ismert a megoldása.

Fenntarthatóság. A jó gyakorlat intézményesült-e és integrálódott-e az önkormányzat cselekvéssorába, megalapozott-e a pénzügyi és szervezeti fenntarthatósága. 

Megismételhetőség. A jó gyakorlat bevezethető-e több más településen különösebb probléma nélkül.

Azok a települési önkormányzatok, amelyek a maguk megítélése szerint valami új és másutt is alkalmazható jó gyakorlatot alakítottak ki, pályázhatnak a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díjra.

A pályázatokat az általános kiírási feltételek mentén („Hogyan pályázzunk?”) kell elkészíteni és benyújtani.