Hírek

Hírek

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program 2023. évi pályázati felhívása

« Vissza [ 2023. 05. 25. ]

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programot 2023-ban is folytatjuk, ebben az évben azokat a már bizonyított jó önkormányzati gyakorlatokat várjuk, amelyek minimum legalább egy éve hatékonyan, hatásosan, mások számára átvehető és megismételhető módon működnek.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

LEGJOBB ÖNKORMÁNYZATI GYAKORLATOK PROGRAMJA 2023

 

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Önkormányzati Szakemberek!

Közelegnek a helyi önkormányzati választások, ami mindig arra készteti az önkormányzati szektort, hogy visszanézve az elért eredményekre számba vegye a sikereket, a kitűzött célokhoz viszonyítva. Segítünk megünnepelni az Ön eredményeit, hiszen a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programja tükröt tart Önnek, hogy nemzetközileg elfogadott elvek és szabványok mentén, külső szakértők értékelése nyomán is büszke legyen jó gyakorlatára.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programot (a továbbiakban: Program) 2023-ban is folytatjuk, ebben az évben azokat a már bizonyított jó önkormányzati gyakorlatokat várjuk, amelyek minimum legalább egy éve hatékonyan, hatásosan, mások számára átvehető és megismételhető módon működnek.

Három nagy területen várjuk pályázataikat 2023-ban:

 1. 1.     Helyi értékek a településmarketing és/vagy a kulturális alapú gazdaságfejlesztés szolgálatában

Hazánk sokszínűségét és a híres magyar kreativitást szeretnénk bemutatni ezzel a kategóriával: olyan önkormányzati már működő jó gyakorlatokat keresünk a díjakra, ahol valamely helyi, a Települési Értéktárban szereplő értéket bizonyítottan hatásosan és hatékonyan használt fel az önkormányzat (és esetleg partnerei) a településmarketing és /vagy a gazdaságfejlesztés érdekében.

A helyi értékek lehetnek hagyományok, kulturális vagy történelmi örökségek, programok, termékek. A jó gyakorlattól elvárjuk, hogy a közösségfejlesztést, a társadalmi inklúziót, az innovatív megoldásokat, a helyi közösség érdekeit szolgálja érzékelhető és bizonyítható módon.

A kategória díja: a Nemzeti Művelődési Intézet által felajánlott tanulmányút teljes finanszírozása 40 fő részvételével az önkormányzat számára Lakitelekre

 1. 2.     Bűnmegelőzési, közbiztonsági jó önkormányzati gyakorlatok

A felhívás célja olyan jó önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, amelyek a településbiztonság fokozása és az állampolgárok biztonságérzetének javítása érdekében megvalósítandó: a közterületek biztonságának fokozásával, a gyermek- és fiatalkori bűnözés és az áldozattá válás megelőzésével, az idősek védelmével, segítésével, a hátrányos helyzetű családok és egyének számára preventív intervenciókkal közvetlenül kezeli az adott térségre vagy közösségre jellemző problémákat.

Olyan innovatív gyakorlatokat várunk, amelyek nem egyetlen dimenzióban értelmezik a prevenciós feladatokat, hanem célba veszik a bűnelkövetés minden lehetséges aspektusát: az elkövetőt, az áldozatot és a bűncselekményi szituációt is.

Előnyben részesülnek azok az innovációk, amelyek a komplex bűnmegelőzési szemléletnek megfelelően az önkormányzatok kezdeményezésével a helyi szereplők koordinálásával (pl. civil szervezetek, a helyi jelzőrendszer szereplői, polgárőrség, oktatási-nevelési intézmények, egyházi szervezetek) reflektálnak a problémákra és később a helyi társadalompolitika integrált részévé válhatnak.

Továbbá, amelyek előtérbe helyezik az állampolgárok bevonását a bűnmegelőzési programokba, amely hatására

 • az állampolgárok öngondoskodási képessége erősödik, felelősségérzete növekszik;
 • a konfliktusok erőszakmentes megoldásának szemlélete nő a társadalomban;
 • a fiatalok megküzdési képessége erősödik;
 • fokozódik a lakóközösségek önvédelme;
 • az áldozattá válás, a másodlagos és ismételt áldozattá válás kockázata alacsony, az állampolgárok biztonságérzete magas.

A felhívás nem kívánja leszűkíteni a bűnmegelőzés témaköreit, de kiemelten javasolja az alábbi problématerületeket:

 • Az építészet a maga eszközeivel fontos eszköze lehet a bűnmegelőzésnek: a terület- és településrendezés, a közterek kialakítása, átalakítása, a környezet általános állapota, a tudatos állampolgári használat mind csökkentheti a bűnelkövetések számát.
 • Az időskorúak jóhiszeműségükből fakadóan veszélyeztetett csoportot képeznek, ezért a védelmük érdekében minden jelzőrendszeri innováció, komplex közösségi bűnmegelőzési program hatékony lehet.
 • A hátrányos helyzetű településeken elkövetett bűncselekmények visszaszorítása érdekében egy újszerű módszertannal megvalósuló közösségi program, az öngondoskodást segítő intervenciók, a konfliktusok erőszakmentes kezelésének elsajátítását elősegítő programok hatékonyan képesek megelőzni a bűnelkövetővé és áldozattá válást.
 • Online csalások megelőzését segítő önkormányzati programok, jó gyakorlatok.

A gyermek- és fiatalkorúak csoportja több szempontból is veszélyeztetett korosztály. A fiatal generációk megszólítása, előremutató kommunikációs módszerek alkalmazása, újszerű kulturális, szabadidős programok megvalósítása, valamint a jelzőrendszeri szereplőket érintő komplex programok hatékonyan segíthetik az áldozattá és elkövetővé válás megelőzését. A díjazásban ezért külön kategóriában díjazzuk a fiatalok védelmére irányuló jó gyakorlatokat az alábbiak szerint. Kérjük, jelölje meg a címben a témánál, hogy mely alkategóriába sorolja a gyakorlatát.

Díjak:

-        1. helyezett: 1,4 millió Ft

-        2. helyezett: 1 millió Ft

-        3. helyezett: 600 ezer Ft

Az elnyert díjat szabadon – ám a jó gyakorlattal kapcsolatos – a TÖOSZ-szal előre egyeztetett célokra használhatja fel a díjazott önkormányzat.

 

 1. 3.     Önkormányzati innovációk

Ebben a témakörben szabadon, bármely önkormányzati működési területhez tartozó bizonyított jó gyakorlatokat várunk, amelyek megfelelnek a Program feltételeinek és nem tartoznak az előző témakörökhöz, továbbá a fent említett legalább egy éves működéssel rendelkeznek (ez valamennyi téma-kiírásra vonatkozik).

Díj:

-        részvételi lehetőség a TÖOSZ által üzemeltetett D-Care Lab Budapest innovációs programjában (minimum hat workshop keretében innovációs fejlesztési folyamatban való részvétel) (http://xn--tosz-5qa.hu/aktualis/hirek/a-d-care-labs-projekt-hirei/);

-        szakmai tanulmányúton való részvétel (egyeztetés alatt).

 

A díj elnyerésének feltételei

A pályázatban bemutatott gyakorlatok bírálati szempontjai:

Elfogadottság és együttműködés

A gyakorlat tervezését és bevezetését megfelelő egyeztetések kísérték-e, amelyek során sikerült-e megegyezésre jutni a gyakorlat tartalmáról és az együttműködés megvalósításáról.

Átláthatóság és nyitottság

A gyakorlat kialakítását segítő döntések jól definiáltak-e és közérthető formában hozzáférhetőek-e. Kialakításuk során konzultáltak-e résztvevőkkel, és van-e lehetőség a közreműködésükre a megvalósítás szakaszában. Törekedett-e az önkormányzat az aktív részvétel támogatására.

Hatásosság

A gyakorlat megvalósította-e a kitűzött célt, van-e pozitív hatása, esetleg hatást gyakorol-e más kapcsolódó területek gyakorlataira, a lakosok pozitívan értékelik-e.

Hatékonyság

A gyakorlat bevezetése jelentős, mérhető hatékonyságjavulást eredményezett-e.

Fontosság

A gyakorlat hozzájárul-e a település egyik (vagy több) problémájának megoldásához. Olyan probléma megoldásához járul-e hozzá, amely sok településen jellemző, s kevéssé ismert a megoldása.

Fenntarthatóság

A gyakorlat intézményesült-e és integrálódott-e az önkormányzat cselekvéssorába, megalapozott-e pénzügyi és szervezeti fenntarthatósága.

Megismételhetőség

A gyakorlat bevezethető-e több más településen különösebb probléma nélkül.

Azok az önkormányzatok pályázhatnak a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díjra, amelyek a maguk megítélése szerint valami új és másutt is alkalmazható gyakorlatot alakítottak ki.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díj elnyerésére irányuló pályázat benyújtásával a pályázó önkormányzat vállalta, hogy a TÖOSZ-szal kötendő szerződés szerint a saját, díjazott gyakorlatát más önkormányzatokkal megismerteti. Annak érdekében, hogy a tudás széles körben, az ország más részein is hasznosulhasson, a nyertesek a legjobb gyakorlatukat bemutató fontosabb információkat nyílt napok, szakmai konferenciák, tanulmányutak, internetes bemutatkozás keretében adják át. A Program a nyertes önkormányzatok képviselőinek mindehhez felkészítő képzést kínál.

A Program irányítói

A Programot a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja együttműködésével hirdeti meg 2008-tól folyamatosan. A megvalósításában a 2023. évben a TÖOSZ mellett részt vesz a Kisvárosok Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Belügyminisztérium, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület, a Homo Oecologicus Alapítvány, az Országos Polgárőr Szövetség.

A Program célja

A Program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival, kormányzati szervezetekkel és a nemzetközi szakmai közélettel is.

Az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó önkormányzatok tudásának és tapasztalatának terjesztése a hasonló problémával küszködő önkormányzatok körében jobb közszolgáltatásokat, s a településvezetésben magasabb színvonalú teljesítményt eredményezhet. A Program által kezdeményezett tudásátadási folyamat azonban nemcsak azokat az önkormányzatokat segíti, amelyek új megoldásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek a gyakorlatokat kialakították. A tudásátadás nemcsak írott formában, hanem nyílt napokkal és a kollégákkal való konzultáció során valósul meg. E konzultációkon kitűnő új ötleteket kaphat az átadó önkormányzat is a kialakított gyakorlatok továbbfejlesztésére.

Előzmények

Az elmúlt 15 évben közel 300 pályázat érkezett be a Programba, és nagyjából 180 millió Ft összegnek megfelelő díjazásban részesültek a nyertesek. A Programban évente több pályázati területről gyűjtöttük az önkormányzati jó gyakorlatokat. Az eljárásrend értelmében az írásos pályázatokat a helyszínen is ellenőrizték a szakértők, akik az Irányító Bizottságtól nyerték el mandátumukat. A Program végrehajtását projektmenedzser segíti, akinek munkáját a TÖOSZ biztosítja. A végső döntő egy szakmai konferencia keretében zajlik, amikor a jó gyakorlatokat max. 10 perces prezentációban mutatják be a pályázók. A konferencia előtt prezentációs képzésben részesítjük a települések képviselőit, ami bizonyítottan hatékonyabbá és célzottabbá teszi minden évben a tudásátadási folyamatot. A szakértői értékelés markánsan elkülönül az Irányító Bizottság munkájától. A szakértői értékelések alapján a döntést az Irányító Bizottság hozza meg. A Program honlapján részletes információk állnak rendelkezésre a program valamennyi részletéről: www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu

Az Innovációs és technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával 2019-ben nagy sikerű szakmai tanulmányútra került sor, amelyen a nyertes önkormányzatok képviselői vehettek részt. 2020-ban a nyertesek pénzjutalmat és változásmenedzsment képzést kaptak, tekintve, hogy szakmai tanulmányutat nem tudtunk szervezni a járvány miatt.

A díjakkal járó pénzösszegek felhasználása kötött abban a tekintetben, hogy csak olyan önkormányzati fejlesztésre lehet felhasználni, ami a nyertes jó gyakorlattal kapcsolatos és megfelel a program feltételeinek, amit a menedzsmentet biztosító TÖOSZ ellenőriz.

A díjakkal járó pénzösszegek felhasználásáról következő év március 31-ig kell benyújtani az elszámolást a TÖOSZ felé.

A Program 2023. évi tervezett ütemezése:

-        2023-as pályázati szakasz meghirdetése: 2023. május 24.

-        Pályázatok benyújtásának határideje: 2023. szeptember 14.

-        Beérkezett pályázatok írásbeli értékelése: 2023. szeptember 29.

-        Helyszíni/online megbeszéléseken keresztüli szakértői értékelések, beszélgetések: 2023. november 5-ig.

-        Záró-konferencia és prezentációs verseny: 2023. november 30.

-        Felkészítő tréning az offline/online prezentációs döntőre 2023. november folyamán.

Pályázati határidő: 2023. szeptember 14.

pályázati adatlap csatoltan található.

Valamennyi magyarországi települési önkormányzat elnyerheti a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díját. Pályázni a www.toosz.hu és a www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu internetes honlapról letölthető pályázati formanyomtatvány elektronikus kitöltésével lehet. A pályázatot online kell beküldeni a következő címre: toth@toosz.hu és sabjan@toosz.hu

A pályázat további érvényességi feltételei:

 • egy 8-10 szöveges-képes diából álló MS Power Point (ppt) prezentáció és egy max. 2 perc időtartamú videó, amelyet pályázat elektronikus példányával együtt kell megküldeni a toth@toosz.hu, valamint a sabjan@toosz.hue-mail címre [5 MB-nál nagyobb terjedelmű fájl esetén kérjük, szíveskedjenek óriásfájl-küldő programot (www.mammutmail.com vagy www.toldacuccot.hu) használni];
 • a pályázati formanyomtatványt egy MS Word és egy szkennelt, a polgármester által aláírt változatban kell megküldeni e-mailben.

A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok, fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetőség megküldeni. A pályázó a mellékletek megküldésével hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók és videók szabad felhasználásához. Bármely felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ Titkárságához a következő elérhetőségek valamelyikén: (06 30) 436 0260 vagy (06-1) 322-7407 telefonszámon és a sabjan@toosz.hu e-mail címen.