Hírek

Hírek

Megjelent a LÖGY Program 2020. évi pályázati felhívása

« Vissza [ 2020. 05. 4. ]

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program alapvető célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival. Az innováció és a helyi közszolgáltatások fejlesztése, a helyi összefogás és a közösségek erősítése minden eddiginél nagyobb jelentőséget nyernek a koronavírus okozta veszélyhelyzetben, ezért nem halasztottuk el az idei pályázati kiírást, hanem módosítva az eljárásrendet, modern infokommukikációs eszközök alkalmazásával meghirdetjük azt. A 2020. évi pályázat fő témája: "Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére – jól bevált önkormányzati innovációk" - melyen belül öt kapcsolódó altémában várjuk 2020. július 2-ig az önkormányzatok pályázatait.

Tisztelt Önkormányzati Vezetők!

Rendkívüli időket élünk, és abban mindenki egyetérthet, hogy új korszak kezdődött a koronavírus járvány terjedése miatt. Jóslatok születnek a közeli, távoli jövőre nézve; az azonban bizonyos, hogy az önkormányzatok számos újfajta kihívással szembesülnek, és még újabbak jönnek. Az is biztos, hogy az innováció és a helyi közszolgáltatások fejlesztése, a helyi összefogás és a közösségek erősítése minden eddiginél nagyobb jelentőséget nyer.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programja Irányító Bizottsága hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy folytatja és meghirdeti a program 2020-as pályázati szakaszát, módosítva az eljárásrendet és a módszereket. A döntéssel azt szeretnénk megerősíteni, hogy továbbra is hiszünk a helyi közösségek összefogásának, a helyi demokráciának az erejében, az önkormányzatok rátermettségében, és minden lehetséges eszközzel hozzá kívánunk járulni az önkormányzataink segítéséhez az új kihívások kezelése során. A program irányítói mindent megtesznek, hogy az új módszerekkel is működjön ez a kapacitásépítési eszköz. Sok szakember dolgozik otthonról, és a modern technológia segítségével továbbra is nyitva áll a lehetőség, hogy tanuljanak egymástól az önkormányzatok. Számos jól bevált módszer és innováció született a magyar önkormányzatoknál. A módosított programunkban ezeknek az élő eszköztárát szeretnénk elérhetővé tenni az önkormányzatok számára.

Azok számára szeretnénk fórumot nyitni, azokat szeretnénk inspirálni, akik a jelenlegi rendkívüli helyzetben a helyi gazdasági károk elkerülésén, enyhítésén fáradoznak, és készülnek a járvány utáni gazdasági, társadalmi egyensúly helyreállításra. Számos bizonytalansági tényező nehezíti a helyzetet. Ennek ellenére tegyük meg a legtöbbet, ami módunkban áll. Az Irányító Bizottság, és az abban résztvevő szervezetek (Belügyminisztérium,e-Demokrácia Műhely Egyesület, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Homo Oecologicus Alapítvány, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Kisvárosok Szövetsége, Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Országos Polgárőr Szövetség, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) az alábbi pályázati kiírással és online tudásprogrammal is arra ösztönzi az önkormányzatokat, hogy használják fel egymás innovációit; tanuljunk egymástól, gondolkodjunk közösen a közös célok érdekében.

A program célja

A Program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival, a nemzetközi szakmai közélettel.

Az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó önkormányzatok tudásának és tapasztalatának terjesztése a hasonló problémával küszködő önkormányzatok körében, a jobb közszolgáltatások biztosítása, s a településvezetésben a magasabb színvonalú teljesítmény elérése érdekében. A Program által kezdeményezett tudásátadási folyamat azonban nemcsak azokat az önkormányzatokat segíti, amelyek új megoldásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek a gyakorlatokat kialakították. Hiszen a tudásátadás nemcsak írott formában, hanem nyílt napokkal és a kollégákkal való konzultáció során valósul meg. E konzultációkon kitűnő új ötleteket kaphat az átadó önkormányzat is a kialakított gyakorlatok továbbfejlesztésére.

A kiválasztott „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok” a címmel járó díj mellett hivatalos elismerést is jelent az önkormányzatok számára, amely elismerés az önkormányzati dolgozók és helyi lakosok büszkesége lesz.

A Program hozadéka lehet az is, hogy – a helyi közösségek fejlődésének segítése érdekében – felhívja a központi kormányzat figyelmét az erős és felelősségteljes önkormányzatokra, továbbá a jobb önkormányzati feladatellátás és az innovációk támogatásának szükségességére.

Témák:

Egy fő téma kerül meghirdetésre 2020-ban:

Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére – jól bevált önkormányzati innovációk

Öt altémában lehet pályázni, valamennyinél a hangsúly azokon a már sikerrel alkalmazott, bevált jó gyakorlatokon van, amik a járvány utáni helyreállításban, újrakezdésben is hasznosak lesznek:

  1. Helyi gazdaságélénkítési, önkormányzati tőkevonzási jó gyakorlatok
  2. Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok – a szegénység elleni küzdelem hatékony helyi módszerei
  3. Helyi közbiztonsági jó gyakorlatok
  4. Önkormányzati jó gyakorlatok az idősellátásban
  5. Önkormányzati innovációk – bármely (a fenti négy témakörön kívüli) önkormányzati hatáskörbe tartozó, már végrehajtott jól működő tevékenység

A program 2020. évi ütemezése:

-          2020-as pályázati szakasz meghirdetése: 2020. május 4.

-          Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. július 2. 24:00

-          A pályázati szakaszban az 5 pályázati témakörben 5 online konferenciára kerül sor: Zoom konferenciát szervezünk, amihez bárki csatlakozhat 2020. május 1. és 2020. június 1. között.

-          Beérkezett pályázatok írásbeli értékelése: 2020. augusztus 1-ig

-          Helyszíni/online megbeszéléseken keresztüli szakértői értékelések, beszélgetések: 2020. szeptember 30-ig, az alábbiak szerint:

A korábbi módszertanhoz képest jelentős változás, hogy amennyiben a járványügyi helyzet továbbra is szükségessé teszi, online történik a helyszíni ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy elvárjuk a pályázóktól, hogy arra a fél napra tegyék lehetővé az Interneten keresztül azokkal a kulcsszemélyekkel a konferenciabeszélgetést, akiket előzetesen a szakértők megjelölnek. A félnapos, pontos napirendek szerint zajló intenzív szakmai eszmecsere, online közvetítés a pályázó által megjelölt helyi felelőssel lehetővé teszi azt is, hogy a korábbiaktól eltérően akár minden IB tag és szakértő bekapcsolódhasson a helyszíni ellenőrzésbe.

-          Felkészítő tréning az offline/online prezentációs döntőre 2020. október folyamán

-          Prezentációs döntő (offline vagy online záró-konferencia) 2020. november 25.

-          Online vagy offline helyi szakmai napok a nyerteseknél 2020. november 25-2021. március 31.

Díjak:

-          Oklevél és kitüntetés a polgármesternek, tartós táblák az önkormányzatnak, amit kihelyezhet az önkormányzat a hivatala külső, belső falára.

-          Minden témakör első három helyezettjének lehetősége nyílik televíziós műsorban való országos bemutatkozásra (visszajelzésre vár)

-          Szakmai tanulmányúton való részvétel (HA ERRE A KÖRÜLMÉNYEK LEHETŐSÉGET NYÚJTANAK) vagy pénzjutalom: az első helyezettek minden témakörben 1 millió Ft-ot, második helyezettek 800 ezer Ft-ot, harmadik helyezettek 500 ezer Ft-ot használhatnak fel szabadon (előzetes egyeztetést követően) a díjazott témakörben 2021. február 28-i elszámolással. (visszajelzésre vár)

-          Valamennyi díjazottnak lehetősége nyílik változásmenedzsment online településvezetői tréningen részt venni; önkormányzati vezető vezetési személyes tanácsadást, coachingot kap, előre egyeztetett feltételekkel. (visszajelzésre vár)

Tanulási program

A pályázati szakaszban az 5 pályázati témakörben 5 online konferenciára kerül sor: Zoom konferenciát szervezünk, amihez bárki csatlakozhat 2020. május 1. és 2020. június 1. között.

A konferenciák maximum 2-3 óra időtartamban kerülnek megrendezésre. Felkészült előadókat kérünk fel, akik egyrészt átfogó képet adnak röviden 10 percben az aktuális témában a magyar önkormányzatok helyzetéről, eddigi eredményekről, majd kormányzati releváns szakemberek aktuális tájékoztatást adnának az adott témáról, központi törekvésekről. A végén kerül sor moderált beszélgetésre a résztvevőkkel. A konferenciák célja, hogy feltárjuk, pontosítsuk a témaköreinket, beszélgessünk a jövőbeni lehetőségekről, tervekről és inspirációkat nyújtsunk és gyűjtsünk egymástól egymásnak.

A program az új globális válság miatt új lokális elemmel egészül ki: nemzetközi önkormányzati szakmai hálózatunkon keresztül más európai országok önkormányzatainak hatékony helyi válaszait, megoldásait mutatjuk be és a hazai eredményeket is népszerűsítjük.

Célunk, hogy élő tudásbázisként segíthessük az önkormányzatokat a jobb hatékonyság és új megoldások érdekben.

A teljes pályázati kiírás: ITT található

A pályázati formanyomtatványok altémánként:

1. Helyi gazdaságélénkítési, önkormányzati tőkevonzási jó gyakorlatok
2. Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok – a szegénység elleni küzdelem hatékony helyi módszerei
3. Helyi közbiztonsági jó gyakorlatok
4. Önkormányzati jó gyakorlatok az idősellátásban
5. Önkormányzati innovációk – bármely (a fenti négy témakörön kívüli) önkormányzati hatáskörbe tartozó, már végrehajtott jól működő tevékenységek

Várjuk a pályázatokat!

Önkormányzati üdvözlettel:

dr. Gyergyák Ferenc

TÖOSZ főtitkár